Η ειδικευμένη μας υπηρεσία προσφέρει αξιόπιστο και αποτελεσματικό καθαρισμό του μηχανοστασίου του σκάφους σας. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αφαιρούν τα λάδια, τη βρωμιά και τις άλλες ακαθαρσίες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του κινητήρα. Χρησιμοποιούμε καθαριστικά προϊόντα που είναι ασφαλή για τα μηχανικά μέρη και διατηρούν τη λειτουργικότητα του μηχανοστασίου στο υψηλότερο επίπεδο. Αφήνουμε το μηχανοστάσιο καθαρό και λειτουργικό, έτοιμο να σας προσφέρει αξιόπιστες ναυτικές εμπειρίες.

ΠΡΙΝ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αφαιρούν τα λάδια, τη βρωμιά και τις άλλες ακαθαρσίες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του κινητήρα.

ΜΕΤΑ

Αφήνουμε το μηχανοστάσιο καθαρό και λειτουργικό, έτοιμο να σας προσφέρει αξιόπιστες ναυτικές εμπειρίες.

ΠΡΙΝ

Χρησιμοποιούμε καθαριστικά προϊόντα που είναι ασφαλή για τα μηχανικά μέρη

ΜΕΤΑ

Για αποτελεσματικό καθαρισμό του μηχανοστασίου του σκάφους σας.